Domů   RSS   Registrace   A A A  

Těsnící řetězy - základní informace | Těsnící systémy

Nacházíte se zde: www.tesnici-systemy.cz  » Menu  » TĚSNÍCÍ ŘETĚZY  » Těsnící řetězy - základní informace

Těsnící řetězy - základní informace

Těsnicí řetězy (článkové těsnění) představují moderní způsob utěsňování prostoru mezi potrubím (kabelem)
a chráničkou, nebo otvorem ve zdi v rozmezí od 26mm do 206mm. Výhodou je , že se dají utěsnit
potrubí již protažena zdmi, přepážkami, chráničkami.

       Ogniwa łańcucha uszczelniającego - wersja BIS

Těsnicí řetěz se skládá z jednotlivých elastomerových prvků, které do sebe těsně zapadají.
Prvky jsou vyrobeny tak, že po dotažení šroubů elastomer zvětšuje objem a utěsňuje volný
prostor mezi chráničkou (otvorem ve zdi) a potrubím (kabelem).

detail obrázku
                  Verze klasická LU-1 až LU-11                            Verze BIS LU-5 až LU-11

Těsnicí řetězy se uplatní při:
- prostupech potrubí (kabelů) do betonových nádrží, bazénů, hydrotechnických stavbách, apod.
- katodové protikorozní ochraně potrubí
- tlumení vibrací potrubí, a hluku
- udržení aseptického prostředí v místností
- zamezení pronikání kapalin a plynů
- přechodech a protlacích potrubí v chráničkách, např. pod komunikacemi

detail obrázku
                   Kolektor stoky DN 1400                                    Tlakové potrubí DN 300

Pomocí řetězů můžeme utěsnit potrubí od vnějšího průměru Ø45 mm vyrobených z oceli, litiny,
plastů, betonu. Volný prostor k utěsnění, neboli rozdíl průměrů otvoru a potrubí, se pohybuje
v rozmezí od 26 mm do 206 mm.
Řetězy LU zajišťují těsnost do 0,25 MPa.

Pro tlaky od 0,25 MPa do 0,5 MPa doporučujeme použití zdvojeného řetězu, označeného jako 2LU.

detail obrázku
Řetěz 2LU - jedná se o spojení dvou řetězů pomocí delších šroubů.

Pro zajištění 100% těsnosti nemůže dovolená osová odchylka (α) osy potrubí od osy otvoru
překročit maximální odchylku 1,25°.

detail obrázku

        UPOZORNĚNÍ:         Těsnění nemůže přenášet příčné zatížení             
                                                       od hmotnosti potrubí včetně média.      

Soubory ke stažení

13-14 Příklady Těsnící řetězy LU... (velikost: 214kB, typ: PDF)


těsnící systémy, těsnění, distanční objímky, těsnící zátky, těsnící manžety, těsnění plošné, spojky potrubí