Těsnící řetězy - základní informace | Těsnící systémy

Nacházíte se zde: www.tesnici-systemy.cz » PROSTUPY A TĚSNĚNÍ » TĚSNICÍ ŘETĚZY » Těsnící řetězy - základní informace

Těsnící řetězy - základní informace

Těsnicí řetězy (článkové těsnění) představují moderní způsob utěsňování prostoru mezi potrubím (kabelem) a chráničkou, nebo otvorem ve zdi v rozmezí od 26mm do 206mm. Výhodou je , že se dají utěsnit potrubí již protažena zdmi, přepážkami, chráničkami.

detail obrázkudetail obrázkudetail obrázku

 
Těsnicí řetěz se skládá z jednotlivých elastomerových prvků, které do sebe
těsně zapadají. Prvky jsou vyrobeny tak, že po dotažení šroubů elastomer zvětšuje
objem a utěsňuje volný prostor mezi chráničkou (otvorem ve zdi) a potrubím (kabelem).
     detail obrázku
   Verze klasická LU-1 až LU-11                                                        Verze BIS LU-5 až LU-11

 


 
Těsnicí řetězy se uplatní při: 
- prostupech potrubí (kabelů) do betonových nádrží, bazénů, hydrotechnických stavbách, apod.
- katodové protikorozní ochraně potrubí
- tlumení vibrací potrubí, a hluku
- udržení aseptického prostředí v místností
- zamezení pronikání kapalin a plynů
- přechodech a protlacích potrubí v chráničkách, např. pod komunikacemi
      detail obrázku
  Kolektor stoky DN 1400                                    Tlakové potrubí DN 300

 


 


Pomocí řetězů můžeme utěsnit potrubí od vnějšího průměru Ø45 mm vyrobených z oceli, litiny,
plastů, betonu. Volný prostor k utěsnění, neboli rozdíl průměrů otvoru a potrubí, se pohybuje
v rozmezí od 26 mm do 206 mm.

Řetězy LU zajišťují těsnost do 0,25 MPa.

Pro tlaky od 0,25 MPa do 0,5 MPa doporučujeme použití zdvojeného řetězu, označeného jako 2LU.

    detail obrázku
  Řetěz 2LU - jedná se o spojení dvou řetězů pomocí delších šroubů.

 


 

detail obrázku         UPOZORNĚNÍ:  Těsnění nemůže přenášet příčné zatížení od hmotnosti potrubí včetně média.      

 

Pro zajištění 100% těsnosti nemůže dovolená osová odchylka (α) osy potrubí od osy otvoru  překročit maximální odchylku 1,25°.

 

Soubory ke stažení

13-14 Příklady Těsnící řetězy LU... (velikost: 214kB, typ: PDF) 

TĚSNICÍ SYSTÉMY TĚSNĚNÍ PROSTUPUtesnicisystemy@gonap.cz

www.tesnici-systemy.cz

mapa

GONAP TECH s.r.o.

Mosty u Jablunkova 1030
PSČ 739 98


telefon

GSM: +420 731 414 427
Tel: +420 558 368 040
Tel: +420 558 340 261


 


O NÁS


CHRÁNIČKY, VYBAVENÍ CHRÁNIČEK


PROSTUPY A TĚSNĚNÍ


POTRUBNÍ SPOJE


POKLOPY, PRŮLEZY, KONZOLY A PODPĚRY


KONTAKTNÍ ÚDAJE